prečo my | naše služby | ceník | užitočné linky | kontakt

Naše služby

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva podľa platných predpisov od spracovania prvotných dokladov až po podanie Daňového priznania k DzPFO a príslušných výkazov.

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia DPH + daňové priznanie k DPH
 • Vystavenie a odoslanie súhrnného výkazu k DPH cez elektronickú podateľňu – zmluva s Daňovým úradom
 • Evidencia majetku + odpisy
 • Evidencia skladového hospodárstva
 • Evidencia jázd + daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Styk so štátnymi inštitúciami
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo

Podvojné účtovníctvo

Ponúkame kompletné spracovanie podvojného účtovníctva podľa platných predpisov od spracovania prvotných dokladov až po podanie Daňového priznania k DzPPO a príslušných výkazov.

 • Vedenie účtovného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia DPH + daňové priznanie k DPH
 • Vystavenie a odoslanie súhrnného výkazu k DPH cez elektronickú podateľňu – zmluva s Daňovým úradom
 • Evidencia majetku + odpisy
 • Evidencia skladového hospodárstva
 • Evidencia jázd + daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Styk so štátnymi inštitúciami
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo

Dane

Ponúkame kompletné spracovanie Daňového priznania k

 • DzPFO (skutočné výdavky alebo paušál) a príslušné výkazy
 • DzPPO a príslušných výkazov
 • DPH + súhrnného výkazu k DPH cez elektronickú podateľňu – zmluva s Daňovým úradom
 • dani z motorových vozidiel

 

Všetko podľa platnej legislatívy!!!

Ponúkame

 • Styk so štátnymi inštitúciami
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Ekonomické účtovné a podnikateľské poradenstvo
 • Vypracovanie podnikateľských plánov pre úrady práce pre začínajúcich podnikateľov, pre banky a pod.

Mzdy a personalistika

Ponúkame kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy podľa platných predpisov

 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca na príslušné poisťovne
 • Konzultácia a vystavenie pracovnej zmluvy
 • Evidencia dovolenky
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Vystavenie a odoslanie mesačných výkazov na príslušné poisťovne cez lelektronickú podateľňu – zmluva so všetkými poisťovňami
 • Vystavenie a odoslanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení na daňový úrad
 • Styk so štátnymi inštitúciami
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Individuálny prístup ku klientovi podľa potrieb zamestnancov
© 2010 BBA Ekonomic s.r.o. | tvorba web stánok webing.sk